Skip to content Skip to footer

DEMSAŞ olarak faaliyetlerimiziyürütürken;çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, ziyaretçilerimize daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için

ÇEVRE

Çevresel açısından uymak zorunda olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı ve müşterilerilerimizin talep etmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmeyi; enerji verimliliğini sağlamayı ve enerji tüketimini minimum seviyede tutmayı; firmamızın faaliyet süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alıp, çevresel kirlilikleri kaynağında önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almayı ve atık miktarlarımızı azaltarak mümkün olduğunca geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini uygulamayı; enerji yönetim ve performansını artırmak için sistemlerimizi sürekli geliştirmeyi; çalışanlarımızda, müşterilerimizde, tedarikçilerimizde ve ziyaretçilerimizde çevre bilincini oluşturmayı; küresel iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmaya yönelik olarak çeşitli projeler geliştirmeyi,

EMNİYET

Firmamızın faaliyet süreçlerinde oluşabilecek her türlü tehlike ve riskleri tespit etmeyi, değerlendirmeyi bu kapsamda gerekli önlemleri almayı ve sürekli olarak iyileştirmeyi;

SAĞLIK

Tüm çalışanlar arasında sağlık, emniyet ve çevre bilinci oluşturmak için sorumluluk ve yetkilerin her kademedeki çalışanlar tarafından karşılıklı işbirliği ile paylaşıldığı bir çalışma ortamı yaratmayı;

sağlık, emniyet, çevre bilinci ve duyarlılığımızı tüm paydaşlarımıza yaymayı ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve gerekli kaynnaklarıı sağlamayı; iş sağlığı ve güvenliği risklerini sürekli olarak gözden geçirerek bu alanda çeşitli risk analizleri yapmayı ve gerekli tedbirleri almayı, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmayı, insan sağlığına uygun ürünlerin üretilmesini sağlamayı, kapsayan çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz.