Skip to content Skip to footer

Vizyon

Yenilikçi ve yaratıcı çözümler ile müşterilerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve topluma en üst düzeyde değerler yaratmak, çevreci anlayışla dünya standartlarında üretim yapmak ve pazarda lider olmaktır. Bununla birlikte öğrenmeye, gelişime ve paylaşıma açık, kurum değerlerini sahiplenen, yüksek performanslı insan kaynağı temin etmek ve çözüm ortaklarımızın yetkinliklerini sermayemiz olarak görüp uzun vadeli beraberlik ortamı hazırlayabilmektir.

Misyon

DEMSAŞ, çalışanlarıyla doğrudan ve şeffaf bir iletişim kurarak onları yeteneklerine paralel bir şekilde yetkilendirmeyi ve bununla birlikte becerilerini verimli bir biçimde ortaya koyabilecekleri, insiyatif alıp yenilikler üretebilecekleri, güven kaynaklı bir çalışma ortamı hazırlamayı misyon edinmiştir. Firmamız, temel değerlerinden ödün vermeksizin, çalışanlarına ve müşterilerine iş ahlakı, dürüstlük, kalite ve çözüm odaklı anlayış perspektifinden yaklaşmayı ve böylelikle pazarda tercih edilen iş ve çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Kurumsal Değerler

DEMSAŞ, kurulduğu günden bu yana;

• Dürüst, emin ve şeffaf bir şirket olmayı,

• Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmayı,

• Yenilikçi ve dinamik gelişime inanmayı,

• Sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip olmayı, Ekip çalışmasına inanmayı

• Üretim ve pazarlama aşamasında kaliteyi ön planda tutmayı
ilke edinmiştir.

Kalite Politikamız

• Hammadde temininden sevkiyata kadar tüm üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası destek aşamalarında çevreyi koruyan ve çevresel zararları en aza indiren bir tutum benimsemek,

• Faaliyetlerin çevresel etkilerini gözden geçirmek ve sürekli olarak geliştirmek,

• İlgili yasal mevzuatlara ve standartlara uygun yaklaşımlar sergilemek,

• Çevresel tehlikeleri önlemek ve riskleri azaltmak,


• Çevre kirliğini önleyen son teknolojileri araştırmak ve yeniliklerin takipçisi olmak,

• Çalışanlarımızda, çözüm ortaklarımızda, hissedarlarımızda ve müşterilerimizde çevre duyarlılığı oluşturmak ve teşvikler sağlamak,

• Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlamak,

Çevre Politikamız


• Hammadde temininden sevkiyata kadar tüm üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası destek aşamalarında çevreyi koruyan ve çevresel zararları en aza indiren bir tutum benimsemek,

• Faaliyetlerin çevresel etkilerini gözden geçirmek ve sürekli olarak geliştirmek,

• İlgili yasal mevzuatlara ve standartlara uygun yaklaşımlar sergilemek,

• Çevresel tehlikeleri önlemek ve riskleri azaltmak,

• Çevre kirliğini önleyen son teknolojileri araştırmak ve yeniliklerin takipçisi olmak,

• Çalışanlarımızda, çözüm ortaklarımızda, hissedarlarımızda ve müşterilerimizde çevre duyarlılığı oluşturmak ve teşvikler sağlamak,

• Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlamak,